Услуги

Лекота и растеж

Отдадени на развитие с лекота, консултантите на Консендо са готови да подадат ръка, както на бизнеса, така и на частните клиенти, желаещи да се развиват.

Лични Финанси


Създаваме индивидуален финансов план, при спазването на който в рамките на 2 до 3 години можете да си осигурите финансово спокойствие и независимост или напускане на работа, пенсиониране или начало на нов бизнес. Споделяме на клиентите си добри практики, с което им помагаме за постигането на плановете им.

Консултираме относно инвестициите, увеличаването на капитала или планиране и осигуряване на сериозни суми за конкретни житейски моменти, като вземе предвид рисков профил и стадия от развитието си в който се намира клиентът.

Корпоративни услуги


Водим счетоводство и създаваме лична фискална и данъчна политика. Правим анализ на текущото финансово състояние, политика и навици при управлението на финансите. Предоставяме становище за откритите рискове и план за подобряване на текущото състояние.   

Когато клиентите ни имат идея, но не могат да я вербализират или развият, ние се намесваме и развиваме и описваме идеята. Създаваме яснота за клиентите си и има помагаме да развият бизнеса си на следващо ниво в бъдеще. 

Полезни статии и новини

 

Odoo - Sample 1 for three columns

Сделки от препоръки

Първото и най-важно нещо в живота ми е полезност. Ако мога да нося полезност на човека срещу мен, без значение под каква форма, за мен е ОК. 


Odoo - Sample 2 for three columns

Как великите лидери вдъхновяват за действие

Как да се обясни, когато другите могат да постигат неща, които като че ли предизвикват всички предположения?


Odoo - Sample 3 for three columns

Растеж с лекота 
 

Знаете ли правилото, че състоянието ти се определя от 5-те човека, с които прекарваш времето си? А това, че ако забележиш, че ти си най-умния човек в една стая е време да я напуснеш ? 

Odoo - Sample 2 for three columns

Да обясниш нещата на "разбираем за другите" език

Колкото по-добре разбираме дейността на фирмите на нашите клиенти, толкова по-ясно ще ни е какво и защо ще се изисква от нас.