Полезно

Когато търсим, ще намерим...

Екипът на Консендо се старае да сподели опит и мнения с клиентите ни по достъпен и актуален начин.

Последни публикации

Достъпност на услугите ни

13.03.2020 08,14,50 In Извънредни мерки
бизнес, коронавирус, covid-19, съвети, форсмажор, инзвънредно положение
Консендо ООД промения и предоставя пълен и безлплатен достъп до ИТ услугите си на всички свои клиенти.