Оценка на ефекта върху икономиката

на град София

Консендо ООД, Павел Хрисков

Във връзка с COVID-19, Столична община съвместно с Invest Sofia и доста организации изготви оценка на ефекта върху икономиката на София. Публикуваме тяхната оценка, за да можете да се запознаете с виждането на общината, какви ще са икономическите последици за града, хората и неговия бизнес.

Ето и резюме от доклада:

Освен последствията върху здравето на гражданите и здравната система, COVID-19 се очаква да има силен негативен ефект върху глобалната икономика. Към дадения момент оценката на икономическия ефект от COVID-19 е изключително сложна.

На този етап икономическа рецесия на международно и местно ниво изглежда неизбежна, като точният ѝ обем до голяма степен ще зависи от броя заразени и продължителността на карантината. В зависимост от развитието и продължителността на ситуацията с COVID-19, Световният икономически форум предвижда спад от очакваното ниво на световния БВП между 1 и 2 трилиона долара през 2020 г.

Предложената тук предварителна оценка не претендира за изчерпателност и е съставена въз основа на наличната към 19.03.2020 динамично променяща се информация. Докладът ще бъде обновяван спрямо последните развития и наличието на повече и по-актуални данни. 

 БВП на София се очаква да се свие с 1-3% през 2020 г., като се очаква и спад на инвестиционните потоци. Икономиката на София е силно свързана със европейските пазари и по тази причина забавянето на икономиките на Западна Европа може да се окаже допълнителна тежест при икономическото възстановяването на града.

Негативният ефект от COVID-19 няма да е еднакво изявен в различните индустрии.

Благодарение на големия дял на сектора на услугите столичната икономика е относително гъвкава и има потенциал да се адаптира бързо към кризисните условия. Очаква се ИКТ, аутсорсинг и търговският сектор да останат сравнително по-малко директно засегнати в краткосрочен план. Най-засегнат в София и в страната се очаква да бъде туристическо- развлекателният сектор, вкл. свързаните с него логистика и транспорт и някои подсектори на културните и креативните индустрии.

София има най-добрия пазар на труда в България и според Института за пазарна икономика (ИПИ) има относително голяма възможност да поеме новосъздадената в рамките на кризата безработица. Наетите в столицата лица са над 650 000 и ударът върху техните доходи и заетост ще е различен в зависимост от сектора, в който работят. Екипът на ИПИ прогнозира 86 хиляди моментално засегнати работници от извънредното положение, без да се включват работещите от къщи, които не губят доход моментално.

В контекста на социална изолация и ограничаване на контакти, дигитализацията и разработването на нови решения, както и още по-активното предоставяне на електронни услуги от местната администрация ще бъдат от още по-голяма важност.


Пълен доклад можете да намерите ТУК