Планиране на непланираното – време за реакция

Епидемиологичното и извънредното положение в страната създадоха изключително тежки условия и ситуация за развитието на бизнеса, като това особено ще се усети от малките и средните предприятия.

3CON - PR Agency
Odoo CMS - a big picture

Работата ни много често е свързана реално с това да подготвим бизнесите да бъдат стабилни и да могат да устоят на икономически сътресения и ситуации. За съжаление ситуации от този мащаб изправят пред сериозно изпитание не само малките и средните, но и големите предприятия, което несъмнено води и до допълнителни глобални икономически сътресения за цялата бизнес екосистема.

Много често, когато дойде при мен клиент за бизнес консултация във връзка с бизнеса си или изграждане на бизнес план, в даден момент повдигам темата за форсмажорни обстоятелства и кризи, при които нито ние, нито нашите контрагенти имаме вина, но за съжаление бизнесът ни поради някаква причина изпада в беда или страда.

Ясно е, че каквото можем да застраховаме като риск, е първото ми предложение за покриване на тези рискове, въпреки че за съжаление българският прохождащ предприемач не е свикнал да ползва застрахователни продукти и лесно защитимите търговски рискове са незащитени още на ниво планиране, при положение че дори премиите в повечето случаи са изключително смешни и проблемът в повечето случаи не е финансов, а принципен. 

За съжаление, когато започнем да разглеждаме и други ситуации извън контрола ни, поведението някак става още по-нелогично и се започва с отговори от вида на "...да чукна на дърво...", "... на мен това няма как да ми се случи..." и т.н. 

В крайна сметка много от рисковете се случват и тогава хората са странно изненадани и учудени и за съжаление плащат за лекомислието си висока цена, а понякога и с целия си бизнес. 

За съжаление някои форсмажорни обстоятелства, за тези, които са решили да ни послушат, не могат да бъдат лесно защитени със стандартни застрахователни продукти. Въпреки това могат да бъдат взети предварително решения какви мерки биха били предприети и при какви обстоятелства те имат смисъл за бизнеса. За съжаление отново се получава така, че за предлагани от мен мерки и рискове много често се казва, че са безсмислени  да ги мислим, защото тогава ще имаме далеч по-големи проблеми. 

Добре, съгласен съм, че при форсмажорни обстоятелства ще има далеч по-важни неща, като в създалата се ситуация сега е важно да съхраним живота си и този на нашите служители и близки, и проблемите с бизнеса може би тогава не са голям приоритет, но от друга страна, ако не мислим малко по-мащабно и фокусирано към голямата картина, ще си го казваме така до следващия свързан, но този път икономически удар, който ще направи ситуацията ни много по-тежка и при това точно защото не сме предвидили как да защитим бизнеса, за да не ни притеснява поне и той, и надвисващите съпътстващи финансови проблеми

Това е много аналогична ситуация на тази със застраховките, обезпечаващи медицински проблеми. Някак си казваме, на мен, ако ми се случи нещо лошо, няма да ми е до пари, но всъщност, когато сме в тежка житейска ситуация, икономическите затруднения винаги я влошават още повече. Поради тази причина е важно да мислим малко по-напредничаво и да се опитваме да намаляваме поне рисковете, върху които имаме все пак някакъв контрол.

Сега в създалата се ситуация за съжаление наши клиенти, които се сетиха в последния момент да сключат полици за служителите си, получиха изключване на покритие точно от случващата се епидемия, а когато сме разговаряли с тях преди време, те не виждаха смисъл от тази защита, а сега я искат.

Мога да дам изключително много примери за рискови ситуации, които един бизнес би заобиколил, ако се е подготвил, като например е реорганизирал предварително бизнес процесите си, така че служители му, или поне сериозна част от тях, да могат да извършват задълженията си отдалечено от работните си места. Тогава рискове като намален състав заради здравословни причини, проблеми с работните помещения или оборудване, казуси, свързани с гъвкавостта на работното време, ефикасното управление и проследимост, ще бъдат също решение, както и дори в някои отношения работодателят може да ползва това решение и като допълнителен бонус за служителите, тъй като някои хора търсят в позицията, на която работят, да има такава екстра.

За съжаление много предприемачи смятаха, а и има много, които все още смятат, че няма как техният бизнес да бъде реорганизиран, но ако се загледаме дори в производствените компании, административните позиции или позиции на технолози и друг такъв тип позиции могат да бъдат реорганизирани за работа от вкъщи и тези хора ще ходят в производството само планирано и при необходимост.

Друг пример може да бъде и повдигането на казус, свързан с архивирани решения за инфраструктурата и данните на една компания. Това също се пренебрегва по същия начин, а реално то решава отново изключително много проблеми и дава решения в други непредвидими ситуации, като хардуерни проблеми, спиране на доставка на ток и интернет, недостъпност на инфраструктурата локално от офиса и т.н., мога да дам още много подобни примери от практиката ми за рискове, които повдигам и се игнорират с лека ръка и същевременно са довели до много главоболия впоследствие на много бизнеси и предприемачи.

Затова и в ISO стандарта има специално изискване за управление на рисковете и тяхната оценка, за да може един бизнес да бъде максимално защитен и да запази качествената доставка на своите продукти и услуги.

Докато по-горните проблеми са по някакъв начин свързани с обозримата ситуация и опита от много други подобни житейски ситуации, които водят до единични или ограничени като размер за бизнесите ситуации, то обаче какво можем да кажем за тази като  пандемията, която ни застигна 2020 г. с COVID-19.

Това не са ситуации, на които принципно обръщаме внимание и сме се подготвяли за тях. Днес сме изправени пред много рискове за бизнеса и икономиката и е изключително важно  предприемачите да се подготвят.

Сега обаче и да чукаме, и да не чукаме на дърво, ситуацията вече е станала и да се вайкаме и да зариваме главата в пясъка не работи като опция и трябва да се вземат задължителни, за съжаление, не проактивни, но поне реактивни мерки и действия.

Екипът на Консендо е винаги насреща да ви съдейства в тази насока, както за проактивни, така и за търсене на реактивни и ефективни решения.

Автор: Павел Хрисков, директор в CONSENDO