Реорганизация на бизнес процесите и инструктаж

във връзка с извънредното положение в страната

Консендо ООД, Павел Хрисков

Част от нашата дейност се състои, в това да подпомагаме и консултираме Работодателите във връзка с управлението на техните бизнеси, както и можем да ви дадем съвети за оптимизиране на работните процеси, в ситуации на кризи или промяна на бизнес климата.

За целта ние се стремим да сме наясно със съществуващата нормативна база в Република България и добрите практики, да следим за нови законови изисквания и да информираме нашите клиенти, за всички нови изисквания и промени, касаещи тях като Работодатели, задължени да осигурят безопасност и здраве при работа.

До момента не ни е известно да е издаден специален нормативен документ от Инспекция по труда или друга институция, който да регламентира конкретни задължения към Работодателите във връзка с метода, по които трябва да се случва работния процес.

Има само препоръки на Министерство на здравеопазването на Република България, които са на база информация и препоръки от Световната Здравна Организация (СЗО) и прес съобщение от "Главна Инспекция по Труда" (ГИТ)

Предполагаме, че всички вече сме ги чели, но по-долу даваме линк към официалната страница на Министерство на Здравеопазването (МЗ) и ГИТ.

Обобщаваме в няколко реда цялата налична информация:

ЗА ВСИЧКИ:

 • Ситуацията не трябва да се игнорира;

 • Не бива да се изпада в ненужна паника;

 • Да се ограничат максимално контактите и да се отложат всички, които могат да бъдат отложени;

 • Да се повиши максимално личната хигиена (измиване на ръце, ползване на кърпички за еднократна употреба и безопасното им изхвърляне и др.);

 • По-често проветряване при пребиваване в общи помещения;

 • При неизяснени болестни симптоми свързани с горните дихателни пътища, пълна изолиране в къщи и позвъняване на спешния телефон 112, за съдействие.

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ:

 • Осигуряване на средства за дезинфекция на алкохолна или хлорна основа;

 • Повишаване на хигиената на работните места: дезинфекция на подове и работни повърхности с подходящи препарати, проветряване на помещенията, осигуряване на лични и колективни предпазни средства, доколкото това е възможно;

 • Провеждане на извънреден инструктаж/и;

 • При технологична възможност – създаване на условия за работа от вкъщи;

 • При технологична възможност - организирайте срещи с вашите клиенти в онлайн пространството ползвайки удобни за вас платформи (в случай, че имате нужда от консултация, както можете да използвате, можете да се свържете с наш консултант).

 • При физическа възможност - разделете офис пространствата, така че външни лица и клиенти на компанията ви, да имат ограничен досег до работните места на служителите ви.

 • Нужно е разработване на специални писмени инструкции/указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусо-носител.

 • Ревизирайте списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.

 • Определете ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусо-носител.

 • Определете лицата, за които, предвид служебните им задължения, контактите с потенциални вирусо-носители не могат да бъдат ограничени (това са най-често търговци и хора с представителни функции срещащи се най-често с клиенти навън). Целта е спрямо тях да бъдат приложени специфични технически мерки за защита, в т.ч. осигуряване на лични предпазни средства.

 • Служители с болничен лист поставени под карантина да не се допускат до работните места.

 • Продължаваме да следим интернет страниците на компетентните по темата държавни институции в Република България и при нова и конкретна информация ще Ви информираме.

За повече информация ви съветваме да се обърнете към Служба по Трудова Медицина (СТМ), която обслужва вашата организация.
В случай, че нямате обслужваща СТМ, можете да се свържете с наш представител, който да ви посъветва, как можете да процедирате в случая.
Задължително се запознайте с публикацията на "Главна Инспекция по Труда"

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ