Достъпност на услугите ни

въпреки COVID19

Консендо ООД, Павел Хрисков

 Въпреки, че COVID 19 продължава да оказва влияние върху хората и страните по света, много компании преминават към модел на отдалечен модел на работа, ако това е възможно за тях и се ограничават всички възможни контакти. Тази тенденция се наблюдава все повече, че ще се утвърди и все повече компании и хора ще ограничат повечето си работни контакти до колкото е възможно.

Въпреки всичко това, работата свързана със счетоводното обслужване на нашите клиенти е свързано с държавно регламентирани срокове и документацията, от която имаме нужда е важно да ни бъде предоставяна в срок, за да можем да запазим качествтото на услугите си и същевременно да предпазим клиентите си от евентуални лоши последици за бизнесите им.

В Консендо винаги е било приоритет здравето и безопасността на служителите ни, клиентите и партньорите ни и поради тази причина, с цел запазване качеството на услугите ни, решихме да отворим за нашите клиенти в следващите 6 месеца позлване безплатно на дигитален архив и отдалечена комуникация.

Това означава, че ще можете без да се срещате с нас и да ни носите документи, да ни ги доставяте дигитално/онлайн. За да получите безплатен достъп до информационната ни инфраструктура се обърнете към наш представител или вашият Key Account.

Odoo text and image block