До 10 000лв. помощ във връзка с COVID-19

за Микро и Малки Предприятия

Консендо ООД, Павел Хрисков
 Your Logo 

Здравейте, 

Наши партньори консултанти по европесйки проекти ни информираха за нова програма, която ще се отвори до края на април за подкрепа на микро и малки предприятия (с персонал до 50 човека) за последствията от пандемията COVID-19. Максимално финансиране до 10 000 лв. за период от 3 месеца.

Ето и малко повече детайли във връзка с процедурата:

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020 г.

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Краен срок за кандидатстване: 30 май 2020 г.                

Основната цел на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.                

Бюджет по процедурата: 88 453 495, 45 евро 

Бенефициенти:

- Микро и малки предприятия (с персонал до 50 човека).- Кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.- Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено проектното предложение спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.                

Размер на безвъзмездната финансова помощ*:

- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 000 лева

- Максимален размер на безвъзмездната финансова: 10 000 лева- Максимален интензитет на помощта: 100 %

*Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби за 2019 г.  Годишния оборот за 2019г. на предприятието не трябва да е под 30 000лв.      

Допустими за финансиране разходи:- Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.- Да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.В резултат от изпълнението на проекта предприятието-кандидат трябва да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Максимален срок за изпълнение на проектите: до 3 месеца                                   

 Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Demo Signature
Павел Хрисков 
Директор Бизнес Развитие 

КОНСЕНДО ООД

 2020 All Rights Reserved