Благодарение на такъв тип срещи обменяме опит и търсим общи решения

3CON - PR Agency, Maria Todorova PR


Билян Юсеин се занимава с недвижими имоти. Разбрал за събитието “Пътят на предприемача” от социалните мрежи.

Какви са впечатленията ти до момента:

Ми впечатленията ми са много добри. Според мен , трябва да има по чести такива събития. Както казаха и колегите преди мен, за да има повече обмяна на опит и идеи.

Какъв е според вас пътя на предприемача?

Пътят на предприемача е доста труден. С много препъни камъни по пътя. Благодарение на такъв тип срещи се случва тази обмяна на опит и благодарение ние на това понякога намираме общи решения, които ни помагат по пътя ни нагоре и напред.