Практически форум за стартиране и растеж на нов бизнес

Как да управляваме бизнес процесите

3CON - PR Agency, Maria Todorova PR

Предприемачеството и стартиращите бизнеси с бодра крачка, свежи идеи и голямо въображение стъпват смело по пътеката на съвременната икономика. Устремени в развитието, фокусирани в творческия процес, много често обаче се изправят пред трудностите на управлението на бизнеса като процес. Растейки, всеки бизнес стига до необходимостта от оптимизации, внедряване на нови технологии и подобрения. Те от своя страна много често водят до страхове и провали. Така се поражда необходимостта от усвояване на знания и умения за управление на промените и планиране на растежа, защото по-лесно преодоляваш препятствията, когато си гъвкав и млад.

“ПЪТЯТ НА ПРЕДПРИЕМАЧА” e практически форум, базиран на дългогодишен опит в решаването на конкретни бизнес казуси и управлението на процесите на бизнес развитие в редица компании.

В шест основни панела ще бъдат дискутирани ключови теми, които са част от ефективното управление на малкия и стартиращ бизнес:

  • Нагласата да работиш за себе си – как да намерим мотивацията да станем предприемачи и какви цели преследваме с това решение.

  • Преди да основем фирмата – определяне на мисията и визията.

  • Личните финанси и фирмените нужди - приоритизиране на личните финанси и слагането им в ред като първа стъпка към ефективното управление на фирмата.

  • Процесът на създаване на фирмата – основаването и техническите бюрократични задължителни параметри, на които трябва да обърнем внимание.

  • Партньорите до нас – счетоводство и разликите в услугата. Нуждата от коректен партньор, който да ни помага в развитието и управлението на финансите.

  • Оптимизиране и управление на процесите и ползване на нови технологии - стъпки към успеха.


Димка Кънчева и Павел Хрисков са експерти с повече от 10 години опит в счетоводството, IT услугите и финансовото консултиране и лектори в предстоящия практически семинар. Работили за международни компании и лидери на българския пазар, днес са обединени под името CONSENDO. Те споделят своите идеи и експертиза за разработване на нови решения и предоставят практически консултации на своите клиенти.

Практическият форум „ПЪТЯТ НА ПРЕДПРИЕМАЧА“ ще се проведе на 9 февруари 2019 г. от 10.00  до 17.00 ч. в зала „Модерен театър” - ТЕАТРО, гр. София, ул. “Върбица” 12. Информацията за програмата и условията на регистрация може да бъде намерена на официалната страница на събитието.