Лични Финанси

когато парите не са цел, а средство за постигне на цели

Пенсионната система днес

Консендо ООД, Павел Хрисков
май 2019 — 149 views държавна пенсия НОИ осигуряване пенсионна система пенсия рента

Пенсионната система на запад

Консендо ООД, Павел Хрисков
ноември 2018 — 1209 views пенсионна система пенсия рента система сравнения

Кредит, депозит или инвестиция

Консендо ООД, Павел Хрисков
ноември 2018 — 500 views банка депозит инвестиция кредит сравнения