Защо е създадена пенсията?

3CON - PR Agency, Maria Todorova PR


В исторически план от непълноценно хранене, недобра медицинска помощ, епидемии и войни средната продължителност на живота е била едва 40 години. През втората половина на XIX век се извършват редица медицински открития и постепенно се удължава продължителността на живота. Това води до голяма група хора , неможещи да работят, но имащи нужда да бъдат осигурени.

Поради тази причина Ото фон Бисмарк решава да създаде пенсионната система през 1889 г. Германия въвежда осигурителни вноски за старост и за инвалидност за цялото работещо население в края на XIX век. Системата съществува преди световната война, успява да оцелее след нея, да се възстанови след разрушителната хиперинфлация в страната и продължава да е основа за икономическия живот. По онова време е имало висока раждаемост, в семействата е имало повече деца и се е получавало така, че на 10 човека, които се осигуряват, се пада по 1 осигуряващ. Тогава средната продължителност на живота е била 50 г. и затова възрастта за получаване на пенсия е била направена да бъде 50 г. Така малка част от хората са доживявали да вземат пенсия. Затова за времето си пенсионната система е работила доста добре.

В България пенсионната система, в доста незавършен вариант, съществува от 1886 г., малко преди пенсионната система в Германия. От 1932 г. съществува фондова система, която осигурява  социално осигуряване в България. След множество промени в политическите строеве в страната, и всеки от които носещ реформи в осигуряването и пенсиите, днешната система е приета през 2000 г. Тя включва три стълба на пенсионното осигуряване:


1.    държавно обществено осигуряване;

2.    допълнително задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт (професионален и универсален фонд);

3.    допълнително доброволно пенсионно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

 

Тя е на дъното в европейските класации, като българските граждани взимат едни от най-ниските пенсии в Европа. Независимо от това се случват реформи и от 1 юли 2019 г. е прието увеличение и над 2 130 000 пенсионери получават увеличение с 5,7%., съобщено от Националния осигурителен институт (НОИ).

В момента са налице изключително много проблеми, които влияят на осигурителната система. Сред тях са: демографски срив, чувствително увеличение на продължителността на живота и куп други социални разлики. Така текущата пенсионна система няма нужда от просто реформиране, а от цялостна реконструкция на базисно ниво, така че да отговаря на реалните социални условия днес. Такава реконструкция изисква не само политическа воля, а и обществена. За съжаление обществото предпочита политически субекти да оправят и реформират системата. Това не води до никакви обществени и лични усилия, както и поемане на лична отговорност.

Опитът във времето показва, че отлагането на финансови решения и поемане на лична отговорност за финансово ни състояние в бъдеще не води до нищо добро

Експертите на CONSENDO осигуряват финансови консултации за създаване на сигурност и баланс в личните финанси с оглед на дългосрочно подобряване стандарта на живот.