Да обясниш нещата на "разбираем и за другите език"

изкуството на добрия счетоводител

ДИМКА КЪНЧЕВА
Odoo CMS- Sample image floating

Счетоводството е сериозна и отговорна професия, изискваща комплекс от качества, която се ползва с голямо уважение по света. За да бъдеш добър  в професията е необходимо да развиеш цяла палитра от умения, които включват знанията от академичната подготовка в университета, и развитие на личностни качества като самодисциплина, аналитичност, презентационни умения, комуникация и т.н.

В работата си един счетоводител, особено в счетоводна компания се сблъсква с различни бизнеси и дейности, които подлежат на счетоводна отчетност. Любовта му  към занаята, обаче, му помага да анализира и разбира тези дейности по-добре, за да отразява правилно случващите се стопанските процеси. 

Счетоводството е изпълнено с казуси, тълкувания на данъчни и счетоводни закони, намиране на най-добрия за клиента вариант за осигуряване, данъчно облагане и т.н., според възможностите на законодателството и конкретната ситуация.

Счетоводната отчетност предполага добра организация на работа, която да позволи от една страна спестяване на време и по-висока производителност на счетоводния труд, от друга намаляване на риска от грешки, в следствие на хаотична работа. Отговорностите, които се поемат в счетоводната дейност могат да бъдат огромни, затова трябва да се елиминира всеки фактор, който увеличава шанса от счетоводни грешки. Спазването на нормативна и организационна дисциплина е едно от най-важните неща за счетоводната професия, тъй като се борави със голям брой документи, сложни закони и се поемат големи отговорности.

Като професионалисти трябва да умеем да се вглеждаме в детайлите, защото дори и една малка грешка може да доведе до големи негативни последици за фирмата. Прецизно оформената документация носи информация на мениджърите, за да вземат те правилните финансови решения за бизнеса.

Едно от най-големите ни предизвикателства е да се научим да обясним нещата „на разбираем език“. Често собствениците на бизнес (особено на малки фирми, фрийлансъри или стартиращи бизнеси) не разбират терминологията на счетоводството, не разбират методологията. От друга страна не винаги могат да обяснят какво точно си представят за финансово развитие на компанията. Тук се проявява нашето майсторство, защото ние сме като медиатори между заплетения свят на цифрите и творческото развитие на бизнеса. Добрият консултант счетоводител следи бизнеса на клиентите си, интересува се от особеностите на индустрията или сектора и внимава за детайлите. Колкото по-добре разбираме дейността на фирмите на нашите клиенти, толкова по-ясно ще ни е какво и защо ще се изисква от нас.

В дигиталната ера технологиите имат все по-голямо влияние върху всяка една дейност вкл. и счетоводната. Днес все повече работа се извърша на компютър затова и счетоводителите трябва да умеят да се адаптират към новите програми и устройства. В непостоянния свят на бизнеса на счетоводителите се налага да измислят нови и напреднали идеи и стратегии за справяне с финансовите затруднения. Добрите счетоводители непрекъснато се учат, следят всички новости и промени в своята област.

Едно от най-важните ни умения е да спестяваме  време - своето и това на клиента. Информацията, която счетоводителите предоставят на фирмите, трябва да е максимално точно и ясно представена, да бъде едновременно пълна, но и без излишни детайли. Затова добрият счетоводител е един от приятелите, с които бизнесът прохожда, развива се и разбира се – може да полети.


Автор: Димка Кънчева,
директор Корпоративни Услуги