Политики и правила

и друга правна информация

Екипът на "Консендо" ООД уважава правото на информираност на своите клиенти, партньори и служители. Поради дигитализирането, възможностите за улесняване на отдалечена комуникация и желанието ни да бъдем винаги прозрачни, публикуваме нашите правила и политики онайн.

Политики

политики за поведения на организацията

Политика за защита на данните

Вътрешна политика за защита на личните данни на клиенти, служители, партньори и потребители. 


Политика за използване на бисквитки

Политика за използване на бисквитки на сайта на "Консендо" ООД и правила за използването им.

Отговорност при финансово планиране

Политика за обслужване и работа с клиентите във връзка с финансово планиране и финансови продукти.

Политика за рекламации и жалби

Ред определен от Консендо ООД във връзка с рекламации и жалби свързани с обслужването.

Правилници условия и документи

общи условия и правила за работа и ползване

Общи условия

Общи условия за ползване на сайтове и електронни системи на "Консендо" ООД.

Правилник относно мерките за пране на пари и финансиране на тероризма

Ред определен от Консендо ООД във връзка с мерките по ЗМИП и ЗМФТ 

Документи

Примерни бланкови документи на "Консендо" ООД за клиенти и партньори.

Архивирана информация

Архивирани публични документи, правилници, наредби, политики, ценоразписи и други.

Освобождаване от отговорност

КОНСЕНДО ООД не гарантира, че информацията, предоставена в този сайт е пълна, точна и актуална. Това важи и за всички връзки (линкове) на този сайт.

КОНСЕНДО ООД не поема отговорност за съдържанието на страниците, достигнати чрез кликване върху която и да е връзка (линк).

КОНСЕНДО ООД си запазва правото да променя или добавя информацията, предоставена без предварително уведомление. При предоставянето на тази информация КОНСЕНДО ООД не се ангажира по никакъв начин с консултантска или друга дейност или каквито и да било договорни отношения. Компанията не поема никаква отговорност за използването на съдържанието на сайта или за неговата достоверност, както и за наличието на интернет страницата, е изключено.

КОНСЕНДО ООД не поема никаква отговорност за действителни, преки или косвени загуби или за загуби, понесени в резултат на липсата на употреба, загуба на данни или пропуснати ползи във връзка с използването на документи или информация, достъпни чрез този уеб сайт.