Политики и правила

и друга правна информация

Екипът на "Консендо" ООД уважава правото на информираност на своите клиенти, партньори и служители. Поради дигитализирането, възможностите за улесняване на отдалечена комуникация и желанието ни да бъдем винаги прозрачни, публикуваме нашите правила и политики онайн.

Политики

политики за поведения на организацията

Политика за защита на данните

Вътрешна политика за защита на личните данни на клиенти, служители, партньори и потребители. 


Политика за използване на бисквитки

Политика за използване на бисквитки на сайта на "Консендо" ООД и правила за използването им.

Политика за обслужване на клиентите

Политика приета от организацията за обслужване и работа с клиентите.

Политика за спешност и заявки

Политика приета от "Консендо" ООД за реакции при заявки и спешни ситуации от клиенти и партньори

Правилници и условия

общи условия и правила за работа и ползване

Общи условия

Общи условия за ползване на сайтове и електронни системи на "Консендо" ООД.

Правила за рекламации и жалби

Ред определен от Консендо ООД във връзка с рекламации и жалби свързани с обслужването.

Правила за документооборота

Правила за работа с документация на "Консендо" ООД и нейни клиенти и партньори.

Архивирана информация

Архивирани публични документи, правилници, наредби, политики, ценоразписи и други.