Ваучер за ИТ мореднизация

до 20 000 лв. безвъзмездна помощ за Малки и Средни предприятия

Подкрепа с до 20 000 лв. за Малки и Средни Предприятия
за имплементиране на Инфомационни Технологии

Ние в Консендо всячески се стремим да подкрепяме малкия и средния бизнес, защото за нас, това е гръбнакът на икономиката на една държава и нашата мисия е да ги подкрепяме в развитието им към едно по-добро бъдеще.

Поради тази причина и благодарение на опитът ни в развитие на бизнес процеси и бизнес технологии, наша компания и звено за консултиране и разработване на бизнес технологии и ИТ решения  Интелексис е потвърдено от  ИАНМСП , че има право да доставя тези услуги и продукти на предприятия кандидатствали и спечелили ваучери в няколко категории с които ще ви запознаем по-долу.

С цел по-бързо структуриране на информацията ви предоставяме информацията под формата на отговори на въпроси:

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

Изискванията за съвпадение по Код на икономическа дейност ще се следят стриктно и ще се проверява в НСИ, какво е подало за 2019г. Счетоводството ви и дали отговаря на критериите.


Кодовете за допустима икономическа дейност:

 • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“;
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

 • Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
J61 „Далекосъобщения“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“;
С11 „Производство на напитки“;
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С14 „Производство на облекло“;
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С24 „Производство на основни метали“;
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
С31 „Производство на мебели“;
С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

Не са допустими  следните производства под кодове

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

 • 10.81. „Производство на захар”;

 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

 • 10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;

 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;

 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

 • 11.06. „Производство на малц”.

Запис от проведения уебинар


 
 

Искаш ли да участваш и да получиш ваучер

за по-добър и модерен дигитализиран бизнес

Какво можем ние да имплементираме за вас ?


Уеб решения

Бизнес ERP решения

Ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения

Внедряване на open source платформа и изграждане на

 • Уебсайт - Wordpress
 • Уебмагазин - Prestashop

Искаш ли да участваш и да получиш ваучер

за по-добър и модерен дигитализиран бизнес

Ваучери за ИКТ услуги за  оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

Внедряване на open source платформа и изграждане на ERP система и сайт със следните възможни функции и модули

 • CRM
 • POS
 • Продажби
 • Електронен маркетинг и анкетиране
 • Абонаменти
 • Наеми
 • Счетоводство
 • Издаване на фактури
 • Издаване на проформи
 • Следене на приходи и разходи
 • Инвентар
 • Склад
 • Поръчки
 • Управление на Проекти и задачи
 • Поддръжка на съоражения

   

 • Уебсайт
 • Блог
 • Електронен магазин
 • Електронни обучения (портал)
 • Управление на комуникацията
 • Форум
 • Чат
 • Управление на срещите
 • Електронен маркетинг и анкетиране
 • Авотматични отговори
 • Управление на автопарк
 • Управление на служителите (наемане, заплати, отпуск, оценки)
 • Управление на качеството
 • Управление на знанието
 • и други свързани с управление на бизне процесите

Искаш ли да участваш и да получиш ваучер

за по-добър и модерен дигитализиран бизнес

Ваучери за ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност:

Внедряване на open source платформа със следните възможни функции и модули

 • Управление и споделяне на файлове;
 • Мониторинг на промените на файловете (кой какво е правил с тях);
 • Пазене на няколко версии на файловете;
 • Криптиране на файловете и информацията;
 • Синхронизиране на файловете локално на компютри и мобилни устройства;
 • Управление на процесите свързани с обработка на файлове и документи
 • Управление на задачи, проекти и бюджети;
 • Управление на контакти;
 • Управление на срещите;
 • Календари;
 • Криптиран чат;
 • Аудио и Видео-конферентни разговори;
 • Фото-галерии;
 • Онлайн редактор на документи;
 • Вграден web mail client;
 • Канбан модул;
 • Mind map модул;

За повече инфо за системата и описание на функциите и.

Научете повече

 • Модул за сканиране и директно качване в клауда на документи от телефон ;
 • Модул за оповестяване на информация на групи от хора;
 • Регистрационни форми;
 • Управление на правата на потребителите;
 • Модул за вътрешни новини;
 • Модул за управление на паролите;
 • Модул за Анкетиране;
 • Антивирусна система;
 • Система за логин от социални мрежи;
 • Система за логин с външни устройства като ключ;
 • Система за логин с Код от телефон;
 • Интеграция с outlook и thunderbird ;
 • Интеграция с други външни хранилища (gDrive, DropBox, FTP и др.);
 • Поддръжка на LDAP, Oath, Kerberos, WebDAV, CalDAV, SANE, SAMBA, SAML и собствено API;

Отговаря на:

 • ISO27001;

 •  GDPR;

 •  HIPPA;

 • Military Grade Security Compliant

Искаш ли да участваш и да получиш ваучер

за по-добър и модерен дигитализиран бизнес

Odoo - Sample 1 for three columns

Презентация на система за управление на процеси в организацията (ERP система)

На 08.05.2020 година ще проведем презентация на система, която е възможно да бъде внедрена по програмата на ИАНМСП за ваучери за подобрение на управленските процеси и кибер-сигурността на информацията.

Odoo - Sample 2 for three columns

Презентация на система за ИТ сигурност на данните и дигитализацията на организацията

На 13.05.2020 година ще проведем презентация на система, която е възможно да бъде внедрена по програмата на ИАНМСП за ваучери за подобрение на управленските процеси и кибер-сигурността на информацията.

 
 

Павел Хрисков отговаря на въпроса "Защо дигитализацията на бизнеса е важна?"

В предаването "В Развитие" Павел Хрисков коментира в BloombergTV с Вероника Денизова отражението на пандемията върху микро и малките компании у нас. Той отбеляза, че за голяма част от тях се е наложило да станат по-гъвкави.