Ваучер за ИТ мореднизация

до 20 000 лв. безвъзмездна помощ за Малки и Средни предприятия

Подкрепа с до 20 000 лв. за Малки и Средни Предприятия
за имплементиране на Инфомационни Технологии

Ние в Консендо всячески се стремим да подкрепяме малкия и средния бизнес, защото за нас, това е гръбнакът на икономиката на една държава и нашата мисия е да ги подкрепяме в развитието им към едно по-добро бъдеще.

Поради тази причина и благодарение на опитът ни в развитие на бизнес процеси и бизнес технологии, наша компания и звено за консултиране и разработване на бизнес технологии и ИТ решения  Интелексис е потвърдено от  ИАНМСП , че има право да доставя тези услуги и продукти на предприятия кандидатствали и спечелили ваучери в няколко категории с които ще ви запознаем по-долу.

С цел по-бързо структуриране на информацията ви предоставяме информацията под формата на отговори на въпроси:

Запис от проведения уебинар


 
 

Искаш ли да участваш и да получиш ваучер

за по-добър и модерен дигитализиран бизнес

Какво можем ние да имплементираме за вас ?


Уеб решения

Бизнес ERP решения

Ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения

Внедряване на open source платформа и изграждане на

 • Уебсайт - Wordpress
 • Уебмагазин - Prestashop

Искаш ли да участваш и да получиш ваучер

за по-добър и модерен дигитализиран бизнес

Ваучери за ИКТ услуги за  оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

Внедряване на open source платформа и изграждане на ERP система и сайт със следните възможни функции и модули

 • CRM
 • POS
 • Продажби
 • Електронен маркетинг и анкетиране
 • Абонаменти
 • Наеми
 • Счетоводство
 • Издаване на фактури
 • Издаване на проформи
 • Следене на приходи и разходи
 • Инвентар
 • Склад
 • Поръчки
 • Управление на Проекти и задачи
 • Поддръжка на съоражения

   

 • Уебсайт
 • Блог
 • Електронен магазин
 • Електронни обучения (портал)
 • Управление на комуникацията
 • Форум
 • Чат
 • Управление на срещите
 • Електронен маркетинг и анкетиране
 • Авотматични отговори
 • Управление на автопарк
 • Управление на служителите (наемане, заплати, отпуск, оценки)
 • Управление на качеството
 • Управление на знанието
 • и други свързани с управление на бизне процесите

Искаш ли да участваш и да получиш ваучер

за по-добър и модерен дигитализиран бизнес

Ваучери за ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност:

Внедряване на open source платформа със следните възможни функции и модули

 • Управление и споделяне на файлове;
 • Мониторинг на промените на файловете (кой какво е правил с тях);
 • Пазене на няколко версии на файловете;
 • Криптиране на файловете и информацията;
 • Синхронизиране на файловете локално на компютри и мобилни устройства;
 • Управление на процесите свързани с обработка на файлове и документи
 • Управление на задачи, проекти и бюджети;
 • Управление на контакти;
 • Управление на срещите;
 • Календари;
 • Криптиран чат;
 • Аудио и Видео-конферентни разговори;
 • Фото-галерии;
 • Онлайн редактор на документи;
 • Вграден web mail client;
 • Канбан модул;
 • Mind map модул;

За повече инфо за системата и описание на функциите и.

Научете повече

 • Модул за сканиране и директно качване в клауда на документи от телефон ;
 • Модул за оповестяване на информация на групи от хора;
 • Регистрационни форми;
 • Управление на правата на потребителите;
 • Модул за вътрешни новини;
 • Модул за управление на паролите;
 • Модул за Анкетиране;
 • Антивирусна система;
 • Система за логин от социални мрежи;
 • Система за логин с външни устройства като ключ;
 • Система за логин с Код от телефон;
 • Интеграция с outlook и thunderbird ;
 • Интеграция с други външни хранилища (gDrive, DropBox, FTP и др.);
 • Поддръжка на LDAP, Oath, Kerberos, WebDAV, CalDAV, SANE, SAMBA, SAML и собствено API;

Отговаря на:

 • ISO27001;

 •  GDPR;

 •  HIPPA;

 • Military Grade Security Compliant

Искаш ли да участваш и да получиш ваучер

за по-добър и модерен дигитализиран бизнес

Odoo - Sample 1 for three columns

Презентация на система за управление на процеси в организацията (ERP система)

На 08.05.2020 година ще проведем презентация на система, която е възможно да бъде внедрена по програмата на ИАНМСП за ваучери за подобрение на управленските процеси и кибер-сигурността на информацията.

Odoo - Sample 2 for three columns

Презентация на система за ИТ сигурност на данните и дигитализацията на организацията

На 13.05.2020 година ще проведем презентация на система, която е възможно да бъде внедрена по програмата на ИАНМСП за ваучери за подобрение на управленските процеси и кибер-сигурността на информацията.

 
 

Павел Хрисков отговаря на въпроса "Защо дигитализацията на бизнеса е важна?"

В предаването "В Развитие" Павел Хрисков коментира в BloombergTV с Вероника Денизова отражението на пандемията върху микро и малките компании у нас. Той отбеляза, че за голяма част от тях се е наложило да станат по-гъвкави.